Karawaning Kamping w Ochabach

Wyszukaj

Zapraszamy wszystkich klubowiczów "Jarząbka" wraz z osobą towarzyszącą na coroczne walne zebranie sprawozdawcze połączone ze spotkaniem opłatkowym do restauracji Harian w Jastrzębiu-Zdroju ul. Krokusów 3 w dniu 21 grudnia o godz. 10.00. Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14 grudnia. Jurek Bebak tel. 503 735 347